Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk prisľúbil záštitu nad medzinárodnou konferenciou k 300. výročiu narodenia Maximiliána Hella

  • Dátum: 08.01.2020

     Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu (ŠPÚ) Ľudovít Hajduk prisľúbil záštitu nad tohtoročnou medzinárodnou konferenciou k 300. výročiu narodenia Maximiliána Hella, ktorú organizuje Základná škola s materskou školou v Štiavnických Baniach.
     Škola, ktorá nesie meno Maximiliána Hella, rodáka zo Štiavnických  Baní, je prvou na svete, kde sa vyučuje ako povinný predmet Sokoliarstvo. Škola i škôlka sa zameriavajú aj na vzdelávanie žiakov v témach, ako sú klimatické zmeny a reálne vnímanie prírodného prostredia.
     Okrem základného vzdelania poskytuje žiakom aj prvý ozajstný styk so samotnou prírodou, pretože vyučovanie je vo veľkej miere situované priamo v lesnom prostredí. Vzdelávanie žiakov sa orientuje primárne na lesnícke vzdelanie, ktoré je úzko prepojené s ochranou prírody. Pre deti z materskej školy a žiakov základnej školy sa preto navštevovanie školy prázdninami nekončí. Deti predprimárneho vzdelávania majú možnosť pozorovať výcvik dravcov, starať sa o ne i o koníky, ktoré škola vlastní. Starší žiaci sa už môžu zapojiť aj do samotného výcviku dravcov. Škola ich vlastní spolu šesťdesiat, pričom medzi nimi nechýba napríklad ani orliak bielohlavý.
     Škola v rámci viacerých projektov dlhodobo realizuje napríklad programy na záchranu kriticky ohrozeného dravca sokola rároha, orliaka bielohlavého a bielokrídleho, realizuje odchov orla stepného, výra skalného a ďalších dravcov.
     „Táto škola je skutočne jedinečná svojím zameraním, ktoré deti nielen výrazne motivuje, ale zároveň ich učí, aké je dôležité vážiť si prírodu, ako pomôcť predchádzať negatívnym klimatickým zmenám. Zážitkovým spôsobom takto vedie deti k zodpovednosti, vzájomnému rešpektu, pokore, tolerancii a trpezlivosti. Považujem za svoju povinnosť takýto typ školy podporiť aj osobne, v zastúpení takej vzdelávacej inštitúcie, ako je Štátny pedagogický ústav,“ uviedol riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk na pracovnom rokovaní s riaditeľom ZŠ s MŠ Maximiliána Hella v Štiavnických Baniach Pavlom Michalom.
     Pri základnej škole je zriadený krúžok mladých sokoliarov, ktorý svoju činnosť prezentuje na celoslovenských a zahraničných súťažiach. Riaditeľ ŠPÚ prisľúbil záštitu aj nad medzinárodnou sokoliarskou súťažou, ktorej vyhodnotenie sa uskutoční koncom januára tohto roka.
     ŠPÚ taktiež zverejní na svojom webovom portáli osnovy voliteľného predmetu Sokoliarstvo. Tento predmet budú môcť predstaviť zástupcovia ZŠ s MŠ Maximiliána Hella ako príklad dobrej praxe aj na seminári s enviro tematikou, ktorý ŠPÚ zorganizuje v tomto kalendárnom roku.  

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku