Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk prijal predsedu Folklórnej únie na Slovensku

  • Dátum: 27.10.2016
     Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD. prijal tento týždeň predsedu Folklórnej únie na Slovensku Mgr. art. Štefana Zímu.
     Na stretnutí hovorili najmä o možnostiach posilnenia regionálnej výchovy v základných školách, ako aj o účasti žiakov na folklórnych kultúrnych podujatiach. Zároveň diskutovali o podpore mimoškolských aktivít žiakov v detských súboroch.
     „Prostredníctvom zážitkového učenia a praktických ukážok slovenského folklóru chceme posilňovať výchovnú zložku vzdelávania, hodnotovú orientáciu a tvorivosť našich žiakov, najmä prostredníctvom posilnenia regionálnej výchovy v školách," uviedol riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku