Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk prijal predsedu Folklórnej únie na Slovensku

27.10.2016
     Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD. prijal tento týždeň predsedu Folklórnej únie na Slovensku Mgr. art. Štefana Zímu.
     Na stretnutí hovorili najmä o možnostiach posilnenia regionálnej výchovy v základných školách, ako aj o účasti žiakov na folklórnych kultúrnych podujatiach. Zároveň diskutovali o podpore mimoškolských aktivít žiakov v detských súboroch.
     „Prostredníctvom zážitkového učenia a praktických ukážok slovenského folklóru chceme posilňovať výchovnú zložku vzdelávania, hodnotovú orientáciu a tvorivosť našich žiakov, najmä prostredníctvom posilnenia regionálnej výchovy v školách," uviedol riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku