Navigácia

Riadiaca komisia pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti

Vytvorenie Riadiacej komisie vyplýva z návrhu Stratégie popularizácie vedy a techniky v spoločnosti, ktorý bol schválený vládou Slovenskej republiky uznesením č. 103 zo dňa 7. februára 2007. Riadiaca komisia bola zriadená podpredsedom vlády a ministrom školstva SR dňa 13. 03. 2007 a slúži ako jeho poradný orgán, za účelom koordinácie procesu popularizácie vedy a techniky v spoločnosti.

Skočiť na začiatok stránky