Rezortný informačný systém

     Rezortný informačný systém (RIS) je informačný systém, ktorý postupne nahradí súčasný systém štatistického vykazovania škôl a školských zariadení zberom údajov do centrálneho rezortného systému. RIS súčasne zabezpečí konsolidáciu získaných údajov, ich sumarizáciu a sprístupnenie užívateľským organizáciám.
     Cieľom je znížiť súčasnú administratívnu záťaž učiteľov a manažmentu základných a stredných škôl, ako aj školských zariadení, ale aj urýchliť proces zberu dát, aktualizáciu údajov a znížiť náklady spojených s ich zasielaním.
  • Aktuality
  • Dokumenty a materiály
  • Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku