Navigácia

Rezort školstva zvyšuje financie na budovanie kapacít materských a základných škôl

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR výrazne zvyšuje dotáciu na budovanie nových miest v materských a základných školách. V rámci otvorenej výzvy z Plánu obnovy a odolnosti SR zvýšilo celkovú sumu z pôvodných 82 miliónov eur na vyše 128 miliónov eur. Na rozšírenie miest v základných školách je po novom k dispozícii takmer 53 miliónov eur, čo je o 15 miliónov eur viac oproti pôvodnej alokácii.

Situáciu s nedostatkom miest v materských a základných školách rieši rezort školstva najmä prostredníctvom výziev na dobudovanie chýbajúcich kapacít. V auguste 2022 boli vyhlásené výzvy z Plánu obnovy a odolnosti SR, vďaka ktorým môžu samosprávy, cirkevné aj súkromné školy zvyšovať kapacitu bez nutnosti spolufinancovania.

Výstavba materských škôl nadväzuje na reformy, ktorých cieľom je zvýšiť účasť detí v predškolskej výchove. Od roku 2021 platí povinná predškolská výchova pre päťročné deti. Od budúceho školského roku získavajú právny nárok na materskú školu štvorročné deti a v nasledujúcom roku trojročné deti. Právny nárok zjednodušuje hľadanie škôlky pre rodičov, ktorí majú záujem umiestniť dieťa do materskej školy.

„Investícia do predškolskej výchovy má obrovskú návratnosť. Deti sú najlepšie formovateľné v ranom veku, je to priestor na rozvoj ich kognitívnych schopností, aj na vyrovnanie rozdielov, ktoré sú spôsobené domácim prostredím,“ povedal minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže Tomáš Drucker.

Ministerstvo eviduje 169 relevantných žiadostí o poskytnutie dotácie, z ktorých 93 žiadateľov splnilo podmienky poskytnutia prostriedkov v objeme vyše 52 miliónov eur. Vytvorí sa tak
3 713 nových miest v materských školách. V posudzovaní je 43 ďalších žiadostí v objeme 35,9 milióna eur, ktorými by sa vytvorilo ďalších 2 164 miest. Cieľom plánu obnovy je vytvoriť
9 114 miest v materských školách po celom Slovensku.
Financie sú určené na vybudovanie kapacít prostredníctvom výstavby novej infraštruktúry, rekonštrukcie, modernizácie či prístavby materských škôl, školských jedální a materiálno-technického vybavenia.

V zmysle zverejnenej schémy štátnej pomoci bude čoskoro vyhlásená nová výzva. Bude určená pre zriaďovateľov, ktorí prevádzkujú, alebo chcú prevádzkovať materskú školu ako hospodársku činnosť, t. j. poskytujú vzdelávanie, ktoré je prevažne financované z iných ako verejných zdrojov. Výzva bude vyhlásená v predpokladanej výške 12,9 milióna eur.

„V pláne obnovy investujeme do kvalitnejšieho vzdelania ďalších generácií a začíname už od najmenších detí. Ukazuje sa, že návšteva materskej školy pomáha deťom v ďalších stupňoch vzdelávania. Teší ma záujem zriaďovateľov materských škôl o túto výzvu, pretože dokazuje, že plán obnovy dokáže efektívne načúvať spätnej väzbe zo samospráv, čo sa pretavuje do reálnych výsledkov v podobe škôlok, ktoré pomôžu rodičom na celom Slovensku,“ uviedol podpredseda vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Peter Kmec.

Vysoký záujem a vyčerpanie financií z pôvodnej alokácie na rozširovanie miest v základných školách viedli k uzavretiu výzvy na poskytnutie financií z Plánu obnovy a odolnosti SR. Rezort k dnešnému dňu eviduje 43 žiadostí, z ktorých je 37 relevantných. Objem prostriedkov potrebných na uspokojenie týchto žiadateľov prevyšuje 68,5 milióna eur. Z týchto žiadostí by bolo možné vybudovať 5 631 nových miest za predpokladu, že by alokácia vo výzve pokryla všetky žiadosti.

V reakcii na vysoký dopyt sa v spolupráci s Národnou koordinačnou a implementačnou jednotkou celkovú alokáciu na túto výzvu podarilo zvýšiť o 15 miliónov na 52,8 milióna eur. Peniaze navyše budú pridelené žiadateľom, ktorí žiadosť podali do uzavretia výzvy a umiestnili sa v rámci rezervného zoznamu na takom mieste, že im ešte je možné poskytnúť prostriedky mechanizmu. V zozname je napríklad obec Voderady, v ktorej sa realizuje významná strategická investícia do výstavby továrne na batérie pre elektromobily, alebo v obci Hviezdoslavov, kde chronicky chýbajú miesta v základnej škole.


Aktivity realizované z finančných zdrojov Plánu obnovy a odolnosti SR. - Ministerstvo zároveň dbá na  ochranu finančných záujmov EÚ a bojuje proti podvodom, korupcii, konfliktu záujmov a dvojitého financovania a bude vykonávať kontroly so zameraním na tieto najzávažnejšie nezrovnalosti.

logo mini, POO, EU

 

 

 


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky