Rezort školstva zverejnil výzvy na návrh členov a náhradníkov komisie vo veci dopingu

  • Foto: TASR
  • Dátum: 01.02.2021

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zverejnilo výzvu na predkladanie návrhov na kandidátov za: člena a náhradníka komisie pre konanie vo veci dopingu na prvom stupni a člena a náhradníka komisie pre konanie vo veci dopingu na druhom stupni.

ilustračná foto

Subjekty na Slovensku, vrátane športových organizácií, môžu predkladať v termíne od 29. 01. 2021  do  05. 02. 2021 návrhy na členov a náhradníkov komisie vo veci dopingu, ktorí musia spĺňať požadované kvalifikačné a odborné požiadavky uvedené vo výzve, podľa platného Zákona č. 440/2015 o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Návrhy s označením príslušnej výzvy, vrátane požadovaných dokladov/dokumentov výlučne vo formáte PDF, subjekty podávajú elektronicky na emailové adresy uvedené vo výzvach.

Výzvy sú zverejnené na webovom sídle Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktoré obsahujú všetky relevantné informácie.

https://www.minedu.sk/vyberove-konania-podla-zakona-c-5522003-zz-vykon-prace-vo-verejnom-zaujme/

https://www.minedu.sk/vyberove-konania-ostatne/

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku