Rezort školstva zverejnil metodickú pomôcku pre žiadateľov o NFP

11.10.2019

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje zverejnilo na svojom webovom sídle Metodickú pomôcku k žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) pre výzvu "Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov".
     Snahou rezortu školstva je aj touto cestou pomôcť potenciálnym žiadateľom o NFP, aby pri vytváraní projektov mali dostatočné a čo najviac dostupné informácie a podklady pre vypracovanie úspešnej žiadosti o NFP. Vzor má odporúčací charakter, pričom žiadateľ bude pri príprave projektu postupovať v súlade s výzvou a jej prílohami. Súčasťou metodickej pomôcky je aj vzor rozpočtu projektu s konkrétnymi inštrukciami.
     Metodická pomôcka k ŽoNFP spolu so všetkými dôležitými informáciami o výzve je zverejnená na: https://www.minedu.sk/2672019-vyzva-podpora-zlepsovania-studijnych-vysledkov-a-kompetencii-ziakov-oplz-po12019dop111-01/.
     Ministerstvo školstva v snahe zabezpečiť transparentné a dostupné informácie pre čo najširší počet možných žiadateľov pristúpilo aj k zavedeniu živého vysielania informačného seminára k predmetnej výzve. Záznam z online prenosu je zverejnený na YouTube kanáli operačného programu Ľudské zdroje a naďalej tak poslúži všetkým potenciálnym žiadateľom. V prípade záujmu o záznam, je potrebné vyplniť prihlasovací formulár TU a následne bude zaslaný link s prístupom na sledovanie záznamu. Pre všetkých žiadateľov sú zároveň na stránke minedu.sk zverejnené aj prezentácie k informačnému semináru.

 

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku