Rezort školstva zrušil osvedčenie o uznaní za národný športový zväz Slovenskej lyžiarskej asociácii

  • Foto: TASR
  • Dátum: 15.12.2020

Od začiatku decembra ukončilo svoje členstvo v Slovenskej lyžiarskej asociácii už viac ako 220 lyžiarov – športovcov.

štátny tajomník pre šport - Ivan Husár

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zrušilo dnešným dňom - 15. decembra 2020 - Slovenskej lyžiarskej asociácii osvedčenie o uznaní za národný športový zväz z dôvodu, že SLA nespĺňa niektoré podmienky a úlohy podľa § 16 ods. 1 a 2 zákona o športe.

Ministerstvu školstva boli v priebehu tohto roka doručené viaceré podnety súvisiace s činnosťou SLA, ktorých predmetom bol aj návrh na zrušenie osvedčenia o uznaní za národný športový zväz SLA, a to z dôvodov údajného opakovaného porušovania zákona o športe.

Z údajov v Registri fyzických osôb v športe Informačného systému športu (ISŠ) vyplýva, že ku dňu 1. decembra 2020 mala SLA v ISŠ registrovaných 748 športovcov a iný športový zväz pre príslušný šport (Zväz slovenského lyžovania), mal k uvedenému dňu v ISŠ registrovaných 848 športovcov, z čoho vyplýva, že SLA k uvedenému dňu nereprezentovala a nezastupovala väčšinu lyžiarov - športovcov v Slovenskej republike, čím nespĺňa podmienku na členstvo v medzinárodnej športovej organizácii s celosvetovou pôsobnosťou pre príslušný šport, v tomto prípade v Medzinárodnej lyžiarskej federácii FIS, o čom rezort školstva FIS informoval oficiálnym listom dňa 1. decembra 2020.

Dňa 2. decembra 2020 bol ministerstvu školstva doručený elektronickou poštou list z FIS, z ktorého vyplýva, že FIS ako medzinárodná športová organizácia s celosvetovou pôsobnosťou pre príslušný šport organizujúca medzinárodnú súťaž, vrátane významnej súťaže, zablokovala konto SLA vo FIS, ako aj prístup do systému FIS, prostredníctvom ktorého je možné prihlasovať športovcov na súťaže, ktoré sa organizujú v rámci pôsobnosti FIS. Prihlasovanie slovenských lyžiarov – športovcov a členov realizačných tímov na medzinárodné súťaže organizované FIS dočasne prevzal Slovenský olympijský a športový výbor, čo je v plnom súlade so športovo-technickými predpismi FIS.

Od začiatku decembra tohto roku ukončilo svoje členstvo v Slovenskej lyžiarskej asociácii už viac ako 220 lyžiarov – športovcov, ktorí boli SLA evidovaní v Registri fyzických osôb v športe Informačného systému športu.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku