Navigácia

Rezort školstva zavedie regionálne príspevky pre učiteľov: Prerozdelených bude 60 miliónov eur

Slovensko čelí najmä vo väčších mestách významnému nedostatku učiteľov, čo negatívne ovplyvňuje kvalitu vzdelávania. Rezort školstva prichádza s riešením v podobe regionálnych príspevkov pre pedagogických a odborných zamestnancov. V roku 2024 sa na príspevky prerozdelí 60 miliónov eur.

„Nízke platy učiteľov v porovnaní s vysokoškolsky vzdelanými pracovníkmi v iných oblastiach a vysoké životné náklady spôsobujú, že v niektorých regiónoch chýbajú pedagógovia,“ povedal minister školstva Tomáš Drucker. Rezort školstva sa v programovom vyhlásení vlády zaviazal, že tento problém bude riešiť. Odpoveďou je regionálny príspevok, ktorého cieľom je prilákať a udržať viac kvalifikovaných pedagógov v oblastiach, kde je najväčší nedostatok učiteľov.

Problémom je najviac zasiahnutý západ Slovenska, predovšetkým Bratislava, kde dochádza k výraznému odlivu učiteľov. V menšej miere však podobné problémy majú aj v iných väčších mestách, ako je Trnava, Žilina či Košice. Výška regionálnych príspevkov sa určí na základe porovnania platov pedagogických a odborných zamestnancov s priemerným platom vysokoškolsky vzdelaných zamestnancov v oblasti.

V roku 2024 je na regionálny príspevok v  rozpočte vyčlenených 60 miliónov eur, pričom medzi susediacimi oblasťami je maximálny povolený rozdiel 60 eur v hrubom mesačne. Minimálna hodnota príspevku je stanovená vo výške 30 eur v hrubom mesačne. Rezort školstva zverejní metodiku prideľovania príspevku na svojej stránke.

Príspevok zatiaľ pokrýva rok 2024, pracujeme však na dlhodobom riešení. Budeme intenzívne rokovať s ministerstvom financií o možnostiach kontinuálneho financovania tejto iniciatívy v nasledujúcich rokoch,“ upozornil minister Drucker. Cieľom je zabezpečiť, aby príspevky nielen pokračovali, ale aby ich výška bola minimálne rovnaká, ako v tomto roku. To je nevyhnutné na zabezpečenie stability a predvídateľnosti pre školy aj zamestnancov. Ministerstvo školstva uvažuje aj o zahrnutí materských škôl do systému financovania.

V záujme zabezpečenia systémového a udržateľného riešenia ministerstvo vytvorilo pracovnú skupinu, ktorá zahŕňa viacero externých partnerov, vrátane odborov. „Zaručuje to, že všetky rozhodnutia budú výsledkom širokej diskusie a konsenzu. Zámerom je vytvoriť transparentný a spravodlivý systém, ktorý bude zohľadňovať potreby všetkých regiónov,“ dodal minister. Legislatívne zmeny, ktoré z tejto iniciatívy vyplynú, by mali byť dokončené do septembra tohto roka.

Tabuľka č. 1: Navrhovaná výška regionálneho príspevku

kraj

oblasť

mesačná výška príspevku

BA

Okresy Bratislava 1-5

145

Zvyšok Bratislavského kraja

85

TT

Okres Trnava

90

Zvyšok Trnavského kraja

55

TN

Okres Trenčín

55

Zvyšok Trenčianskeho kraja

45

NR

Okres Nitra

50

Zvyšok Nitrianskeho kraja

45

ZA

Okres Žilina

70

Zvyšok Žilinského kraja

30

BB

Okres Banská Bystrica

50

Zvyšok Banskobystrického kraja

30

PO

Okres Prešov

30

Zvyšok Prešovského kraja

30

KE

Okresy Košice 1-4

85

Zvyšok Košického kraja

30

 

P1077363


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky