Rezort školstva zabezpečil pre školy reedície 65 titulov učebníc

26.05.2017
     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR nakúpilo pre základné a stredné školy nové vydania (reedície) 65 titulov učebníc v celkovej sume 2 190 620,26 eur. Ku každej získal rezort školstva bezplatne aj licenciu na jej elektronickú verziu, čím ušetril približne 400-tisíc eur.
     Digitálne učebnice sú určené pre učiteľov základných a stredných škôl a k dispozícii im budú na edičnom portáli MŠVVaŠ SR už od 1. septembra 2017.
Elektronické verzie učebníc pomôžu učiteľom nielen pri príprave na vyučovanie, ale aj priamo počas vyučovacej hodiny. Rozšírenie učebných metód a postupov s využitím interaktívnej tabule tak umožní pedagógom sprístupniť žiakom informácie aj prostredníctvom vizualizácie učiva.
     Okrem šlabikára, matematiky alebo slovenského jazyka sú medzi digitalizovanými verziami napríklad aj učebnice Biológia a starostlivosť o zdravie pre 1. ročník študijného odboru sociálno-výchovný pracovník či Hospodárska geografia pre 1. ročník obchodných akadémií. Na vyučovacej hodine môžu učitelia použiť elektronickú verziu učebnice napríklad pri práci s ilustráciami či textom, ako aj pri riešení rôznych cvičení a úloh.

Ilustračné foto
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku