Navigácia

Rezort školstva z ušetrených finančných prostriedkov podporí ďalšie materské školy - projekt „Múdre hranie“ pokračuje

Do rozvojového projektu „Múdre hranie 2“ boli zaradené všetky materské školy, ktoré vo februári 2021 neboli úspešné v projekte „Múdre hranie“. V roku 2021 tak ministerstvo celkovo podporilo 1 764 materských škôl v rozvojových projektoch „Múdre hranie“ a „Múdre hranie 2“ v celkovej sume 1 250 000 eur. Financie z projektu môžu materské školy využiť na nákup detských kníh, pomôcok a hračiek na rozvíjanie jemnej motoriky, technických zručností, matematickej gramotnosti alebo reči.

ilustračná foto

V rozvojovom projekte „Múdre hranie“ bolo hodnotených celkovo 2 221 žiadostí. Finančné prostriedky vo výške 500 tisíc eur boli rozdelené 706 žiadateľom. Z ušetrených finančných prostriedkov rezort školstva podporí ďalšie materské školy – tie, ktoré vo februári tohto roka neboli úspešné. Na základe bodového hodnotenie bolo zo zostávajúcich žiadostí podporených 1 058 žiadateľov v celkovej sume 750 000 eur.

Materská škola získava maximálne 500 eur, ak ju navštevuje menej ako 50 detí a maximálne 1 000 eur, ak ju navštevuje 50 a viac detí. Zapojiť sa mohli všetky materské školy zaradené do siete škôl a školských zariadení. „Materské školy financujú obce a mestá z podielových daní a my im chceme touto cestou pomôcť, aby vytvorili pre deti podnetné prostredie a pripravili ich na ďalšie vzdelávanie. Materské školy môžu zakúpiť detskú literatúru, interaktívne knihy, matematické hry či didaktické pomôcky na rozvoj rečových či manuálnych zručností detí,“ vysvetľuje minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling. Ministerstvo školstva presadilo zmenu zákona, ktorá od januára umožňuje vytvárať rozvojové projekty aj pre materské školy. „Múdre hranie“ je prvý projekt tohto typu.

Nákup didaktických pomôcok, kníh a hračiek je potrebné realizovať v termíne do 31. 03. 2022. Materská škola vyhodnotí realizáciu projektu prostredníctvom online formulára zverejneného tejto stránke ministerstva najneskôr do 30. 04. 2022.

Bližšie informácie k rozvojovému projektu a zoznam podporených žiadostí nájdete na minedu.sk.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky