Navigácia

Rezort školstva varuje pred pochybným seminárom šíriacim hoaxy a nebezpečné informácie

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR varuje pred takzvaným „vzdelávacím seminárom pre učiteľov“, ktorý organizuje občianske združenie Slovenská národná rada obrodenia. Pozvánku na toto podujatie šíriace nenávisť, hoaxy a nebezpečné informácie dostali do svojich schránok učitelia. Rezort školstva účasť neodporúča.

logo MŠVVaM SR

Podujatie s názvom „Vzdelávací seminár pre učiteľov“ sa má uskutočniť v Ružomberku. Prezentuje sa tým, že chce učiteľov informovať o tom, ako zásadne zvýšiť účinnosť vzdelávania na základných školách. V skutočnosti ide o nebezpečnú propagandu, ktorou chcú účastníkov presvedčiť napríklad o tom, že inklúzia detí nie je potrebná, alebo o tom, že demokratická emancipácia žien je omyl.

Program obsahuje pestrý výber tém od histórie, ktorá vidí Ježiša Krista ako Slováka až po „Omyly Komenského“. V programe absentujú mená odborných garantov a prednášajúcich; webstránka, na ktorú sa mail odvoláva neobsahuje o seminári žiadnu informáciu; prihlásení nie sú oboznámení s tým, ako sa bude narábať s ich údajmi. V žiadnej slovenskej vedeckej a univerzitnej knižnici, ako ani v Centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti, neexistuje záznam o vedeckom výskume, kde by bol autorom organizátor konferencie.

Veríme, že pedagogickí a odborní zamestnanci a zamestnankyne škôl, ktorí a ktoré svoje vzdelanie získali relevantným štúdiom dejín, filozofie, náboženstva, etickej výchovy a ďalších disciplín, ktorým sa tento seminár chce venovať, dokážu kriticky posúdiť takúto pozvánku.

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR nepodporuje podujatia, ktoré šíria hoaxy a nebezpečné informácie, ktoré by mohli mať negatívny vplyv nielen na učiteľov, ale aj na žiakov či študentov. Rezort školstva účasť na tomto seminári dôrazne neodporúča.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky