Rezort školstva uľahčí žiakom návrat do tried aj radami pre školských psychológov

  • Dátum: 25.05.2020

Ako deťom uľahčiť nástup do škôl? Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie zverejnil informačný materiál pre školských psychológov. Obsahuje rady a odporúčania ako pomôcť deťom zvládnuť prípadné obavy spojené s ich júnovým návratom do základných škôl a materských škôl.

Už v pondelok sa do základných škôl a materských škôl vrátia tisícky žiakov. Návrat môže u mnohých detí vyvolať stres a obavy. Bude prostredie, do ktorého sa vrátim bezpečné? Ako bude prebiehať vyučovanie? Prídu do školy aj moji spolužiaci alebo učitelia? Budem v triede s kamarátmi a kamarátkami alebo s inými školákmi? Tieto a podobné otázky očakávajú odborníci Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie zo strany detí, prípadne ich rodičov. 

Zostavili preto informačný materiál, ktorý obsahuje rady, odporúčania a informácie pre školských psychológov ako žiakom uľahčiť novú a neznámu situáciu či zvládnuť obavy spojené s pandémiou koronavírusu. Dokument je verejne dostupný na webovej stránke Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie a čerpať z neho môžu aj ďalší odborní a pedagogickí zamestnanci v školstve či rodičia.

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie je priamo riadená organizácia ministerstva školstva, ktorá sa zameriava na riešenie otázok vyplývajúcich z výchovno-vzdelávacej praxe z pohľadu psychologických vied.

FOTO – TASR

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku