Rezort školstva spustil systém na odhaľovanie plagiátov

11.05.2010

     Softvérový systém na odhaľovanie plagiátorstva v rámci Centrálneho registra záverečných a kvalifikačných prác bol oficiálne predstavený na dnešnom rokovaní Rady vlády pre vedu a techniku v Bratislave, ktoré viedol podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj.
     Systém bol spustený do prevádzky v rámci Centra  vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) 15. apríla 2010 a dodnes skontroloval viac ako 30 000 bakalárskych, diplomových a ďalších záverečných a kvalifikačných prác, ktoré zaslalo zatiaľ 27 vysokých škôl. Tie dostali ku každej skontrolovanej práci protokol o kontrole originality, kde je uvedené percento zhody s inými prácami či prameňmi. Tento dokument slúži ako informácia pre vysokú školu pri hodnotení danej práce. V ďalšej etape budovania systému bude hľadanie zhody rozšírené aj o internetové zdroje.
     „Za prínosné pokladám už samotné spustenie tohto systému, ktorým dávame všetkým na vedomie, že plagiátorstvo vieme odhaliť," konštatoval Ján Mikolaj.
     V tejto oblasti pomôže aj novovytvorené Digitalizačné pracovisko CVTI SR, ktoré dnes Ján Mikolaj slávnostne otvoril po rokovaní Rady vlády pre vedu a techniku. Úlohou pracoviska vybaveného výkonnými skenermi a kopírovacími zariadeniami bude totiž postupne digitalizovať obsah odborných kníh, vedeckých časopisov, ale aj máp či plánov. To nielen sprístupní tieto dokumenty vedeckej komunite, ale zároveň doplní databázu, v rámci ktorej sa bude hľadať zhoda s kontrolovanými záverečnými a kvalifikačnými prácami.
Fotogaléria

Bratislava 11. máj 2010

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku