Navigácia

Rezort školstva spúšťa projekt Digitálnej Infraštruktúry

Ministerstvo školstva pripravuje kroky na modernizáciu interných sietí, optimalizáciu služieb či transparentnú súťaž o dodávateľov. Cieľom je modernizovať, zefektívniť a posilniť digitálnu podporu vzdelávania na základných a stredných školách.

Rezort školstva si uvedomuje potrebu zvyšovania vyspelosti a prípravy žiakov a pedagógov na takzvanú digitálnu transformáciu. Dôraz kladie aj na zvýšenie efektívnosti vzdelávania. Dôležité je preto vytvoriť trvalo udržateľné, funkčné a najmä bezpečné sieťové riešenia (LAN/WifiLAN) spolu so zabezpečením budúceho rozvoja sietí pre základné a stredné školy. Cieľom je implementovať nové systémy a aplikácie ako e-maturita, digitálny obsah či inklúzia, ktoré nebudú verejne prístupné.

Potrebná je aj optimalizácia služieb na národnej a regionálnej úrovni. Projekt zahŕňa dôkladnú analýzu potrieb škôl a rozdelenie poskytovaných služieb tak, aby sa čo najlepšie pokryli praktické a strategické požiadavky všetkých zúčastnených strán.  

Ministerstvo školstva pripravuje férovú a transparentnú súťaž pre dodávateľov riešení a služieb. Cieľom je zabezpečiť, aby súťaž bola atraktívna pre potenciálnych uchádzačov a výsledkom boli najlepšie možné riešenia pre Digitálnu infraštruktúru vzdelávania.

Pre čo najväčšiu transparentnosť a plynulý priebeh projektu spúšťa ministerstvo školstva prípravné trhové konzultácie (PTK). Ich cieľom je oboznámiť potenciálnych dodávateľov s projektovým zámerom a jeho štruktúrou, stanoviť požiadavky a zdroje, identifikovať silné a slabé stránky navrhovaných riešení a pripraviť súťažné podklady pre výber dodávateľov projektu. Tieto kroky pomôžu zabezpečiť transparentný výber dodávateľov a úspešnú realizáciu projektu.

Podrobnejšie informácie a v prípade záujmu aj registrácia do PTK sú dostupné na adrese: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/503006?cHash=689e08be3f963cb89e0478c35809d2e2


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky