Navigácia

Rezort školstva prostredníctvom informačnej mediálnej kampane prezentuje dosiahnutý pokrok a prínosy eurofondov v oblasti vedy a výskumu

Cieľom mediálnej kampane je poukázať na modernizáciu a pozitívny prínos európskych fondov v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre časť vedy a výskumu, ktoré má ministerstvo školstva vo svojej gescii.

MŠVVaŠ SR

Mediálna kampaň je nasadená v televíziách, rádiách  a online priestore od 15. 5. 2023 do 23. 7. 2023 a je určená pre širokú verejnosť. Spoty sú vysielané v najsledovanejších resp. najpočúvanejších slovenských médiách. Ústredným mottom mediálnej kampane je „Moderná veda pre budúcnosť“.

Mediálna kampaň informuje o oblastiach vedy a výskumu, ktoré robia našu krajinu modernejšou. Kampaň poukazuje na úspešnú medzinárodnú vedeckú a výskumnú spoluprácu, ako aj modernizáciu vedeckej a výskumnej infraštruktúry a vytváranie podmienok pre ďalšie generácie vedcov a výskumníkov. V neposlednom rade poukazuje aj na pozitívny prínos vedy a výskumu v oblasti prevencií pred pandémiami, vývoj nových technológií na diagnostiku a terapiu a výskum nových možností liečby.

Kampaň sa realizuje z prostriedkov operačného programu Integrovaná infraštruktúra.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky