Rezort školstva predstaví elektronický testovací systém E-test

  • Dátum: 11.11.2014
     Moderný a bezpečný elektronický testovací systém pre školy predstavia zástupcovia rezortu školstva a dodávateľov na tlačovej besede v piatok 14. novembra 2014 o 9:00 h v Bratislave.
     Konať sa bude v priestoroch Strednej priemyselnej školy strojníckej, Fajnorovo nábrežie č.5 a informovať o novinke využiteľnej pri centrálnych testovaniach budú okrem iných štátny tajomník MŠVVaŠ SR Juraj Draxler a riaditeľka Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania Romana Kanovská.
     Systém vznikol v rámci národného projektu Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania financovaného zo štrukturálnych fondov EÚ.

 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku