Rezort školstva pošle školám na odstránenie stavebných bariér takmer 150 000 eur

06.08.2019

     Na zlepšenie podmienok vzdelávania žiakov so zdravotným postihnutím poskytne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR finančný príspevok 17 školám z celého Slovenska. Tie uspeli so svojimi rozvojovými projektmi vo výzve zameranej na odstránenie stavebných bariér v školách, ktoré navštevujú žiaci so zdravotným postihnutím.
     V tomto roku zaslali školy 23 projektov s celkovou požiadavkou na 201 541 eur. Z nich jeden projekt bol vyradený, keďže nesplnil podmienky výzvy. Zo zvyšných žiadostí odborná komisia vybrala 17 projektov v celkovej sume 149 512 eur. Školy na ich realizáciu získajú sumy v rozpätí od 1 500 do 10 000 eur. Projekty musia byť zrealizované do 15. decembra 2021.
     Zoznam úspešných žiadateľov v rámci tejto výzvy nájdete na stránke ministerstva - /data/files/8932_zoznam-podporenych-projektov.pdf.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku