Navigácia

Rezort školstva poskytne štipendium 16 500 eur tým študentom, ktorí sa rozhodnú študovať v odboroch, ktoré trh práce výrazne potrebuje

Študentky a študenti môžu na štúdium na vysokej škole získať až 16 500 eur na 3 roky. Dôležité je, aby sa v akademickom roku 2024/2025 rozhodli nastúpiť na štúdium takého študijného odboru, ktorý pripravuje na vybrané nedostatkové povolania. Ide o jedno z opatrení rezortu školstva, ktorým chce motivovať maturantov pre výber povolaní, ktoré sú na trhu práce potrebné. Ide najmä o odbory akými sú učiteľstvo, ošetrovateľstvo, verejné zdravotníctvo, všeobecné lekárstvo či odbory z oblasti jadra.

Na Slovensku dlhodobo evidujeme nedostatočný počet zamestnancov v niektorých pracovných odvetviach.  Existujú povolania a pozície, ktoré buď nie je možné dlhodobo obsadiť, alebo sú poddimenzované počtami záujemcov. Preto sa súčasné vedenie ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže rozhodlo, že vytvorí v rámci osvedčenej štipendijnej schémy „Študuj doma, Slovensko Ťa odmení“ ďalšiu kategóriu.

Popri dvoch kategóriách, ktoré poznáme aj z minulých rokov, bude navyše vybraných ďalších 400 najlepších úspešných uchádzačov, ktorí sa zapíšu na študijný program pripravujúci na nedostatkové povolania. V kategórii „najväčšie talenty spomedzi slovenských maturantov“ bude vybraných 750 úspešných maturantov a ďalších 420 z kategórie „nadpriemerní študenti, ktorí sú zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo patria do špecifických znevýhodnených skupín“. Celkový počet podporených štipendistov v akademickom roku 2024/25 je stanovený  až na 1570.

Zoznam nedostatkových povolaní bol identifikovaný za pomoci odborníkov z rôznych oblastí zaoberajúcich sa pracovným trhom a jeho potrebami. Rezort školstva oslovil na tvorbu zoznamu týchto povolaní aj samotné akademické prostredie.

Ide napríklad o Ministerstvo hospodárstva SR, Asociáciu zamestnávateľských zväzov
a združení, Inštitút vzdelávacej politiky, Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR, Asociáciu vodárenských spoločností SR, Slovenské elektrárne, Asociáciu priem. zväzov a dopravy, Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR, Republikovú úniu zamestnávateľov SR, Klub 500 či Konfederáciu odborových zväzov.

„Štipendijná schéma ‚Študuj doma, Slovensko Ťa odmení‘ je jedným z nástrojov, ktorým sa snažíme udržať tie najlepšie študentky a tých najlepších študentov doma na Slovensku. Uvedomujeme si, že to nie je zázračné riešenie, ktoré zo dňa na deň vyrieši odliv mozgov zo Slovenska. Preto sme sa rozhodli štipendijnú schému rozšíriť o ďalšiu kategóriu, ktorá vie schému ešte viac zatraktívniť a ponúknuť možnosť štipendia aj ďalším 400 študentom. Sumou  16 500 eur podporíme v akademickom roku 2024/2025 študentky a študentov študijných programov, ktoré sú naviazané na dlhodobo nedostatkové povolania akými sú učitelia, ošetrovatelia, lekári, ale taktiež zamestnanci v oblasti jadrovej energetiky,“ uviedol minister Tomáš Drucker. Dodal, že ministerstvu ide hlavne o motiváciu maturantov, aby išli študovať študijné odbory, ktoré vedia pomôcť trhu práce a spoločnosti na Slovensku.

Štipendijná schéma „Študuj doma, Slovenska Ťa odmení“

Kategória

Najväčšie talenty spomedzi slovenských maturantov

Nadpriemerní študenti, ktorí sú zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo patria do špecifických znevýhodnených skupín

Najlepší študenti, ktorí sa zapíšu na študijný program pripravujúci na nedostatkové povolanie

Počet študentov

750

420

400

Výška štipendia

9 000 eur

9 000 eur

16 500 eur

 

„Celková výška štipendia za obdobie troch rokov bakalárskeho, resp. spojeného bakalárskeho a magisterského štúdia bude v prípade týchto študijných programov predstavovať 16 500 €. Proces vyplácania štipendií úspešných uchádzačov bude nasledovný: štipendisti budú dostávať 300 € mesačne počas všetkých troch akademických rokov rovnako ako ostatní z oboch kategórií. Po prvom úspešne absolvovanom ročníku však bude štipendistom po zápise do druhého ročníka vyplatená jednorazová suma 1 000 €, po druhom úspešne absolvovanom ročníku a zápise do tretieho ročníka 1 500 € a po úspešnom ukončení tretieho ročníka bude štipendistom vyplatená jednorazová odmena vo výške 5 000 €,“ ozrejmil štátny tajomník Róbert Zsembera.

 

Zoznam nedostatkových povolaní a študijných programov je dostupný tu: https://stipendia.portalvs.sk/public_files/d864cb6023e7b5dff3f8bc290edca8c5.pdf

Štipendijná schéma „Študuj doma, Slovensko Ťa odmení“

Celkovým zámerom je motivovať študentov k štúdiu na slovenských vysokých školách  a navyše motivovať študentov, ktorí sa prihlásia na študijné programy pripravujúce na nedostatkové povolania. Bližšie informácie a podmienky sú zverejnené aj na webovom sídle https://stipendia.portalvs.sk/.

 

 

Aktivity realizované z finančných zdrojov Plánu obnovy a odolnosti SR. - Ministerstvo zároveň dbá na  ochranu finančných záujmov EÚ a bojuje proti podvodom, korupcii, konfliktu záujmov a dvojitého financovania a bude vykonávať kontroly so zameraním na tieto najzávažnejšie nezrovnalosti.
logo mini, POO, EU, studujem doma

 

Súbory na stiahnutie


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky