Rezort školstva pokračuje v programoch doučovania aj od januára 2022

Dobehnúť zameškané či zlepšiť vedomosti a zručnosti žiakov mimo vyučovania – aj to je cieľom pokračovania programu doučovania pre základné školy „Spolu múdrejší 3“ a pre stredné školy „Spolu úspešnejší 2“ na mesiace január až jún 2022. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR vyhlásilo výzvu, na ktorú je vyčlenených 6 475 600 eur.

ilustračná foto

Ďalšia podpora pre tie základné a stredné školy, ktoré budú prostredníctvom kvalitného a dostupného doučovania svojich žiakov, vytvárať podmienky na zlepšovanie ich vedomostí a zručností v hodinách mimo vyučovania v stanovenom rozsahu. Podpora doučovania v tejto výzve nadväzuje na projekty Spolu múdrejší a Spolu múdrejší 2 na základných školách, Spolu úspešnejší na stredných školách a rovnako Letné školy 2020 a 2021, ktoré boli spustené počas letných prázdnin. Ministerstvo školstva sa dlhodobo snaží vyrovnať rozdiely vo vedomostiach a zručnostiach žiakov, ktoré vznikli, alebo sa prehĺbili v dôsledku pandémie. „Chceme podporiť žiakov, ktorí potrebujú pomoc s učivom. Zároveň podporujeme tak aj učiteľov, ktorí sa chcú žiakom po vyučovaní venovať a napomôcť im upevniť si vedomosti či preopakovať učivo,“ vysvetľuje minister školstva Branislav Gröhling.

Doučovanie bude prebiehať od 17. januára 2022 a ukončené bude dňa 17. júna 2022. Rezort školstva odporúča, aby sa realizovalo počas celého obdobia. Pokiaľ škola z prevádzkových alebo personálnych dôvodov ho nedokáže zabezpečiť počas celého obdobia, môže doučovať kratšie. Podmienkou však je, aby doučovanie trvalo najmenej v štyri mesiace.

Prihlasovanie na program doučovania pre základné školy „Spolu múdrejší 3“ a pre stredné školy „Spolu úspešnejší 2“ je možné do 10. januára 2022 (23:59 hod). Žiadosti sa posielajú ako zvyčajne - len cez elektronický formulár.

V rámci výzvy „Spolu múdrejší 3“ je možné v marginalizovaných rómskych komunitách realizovať aj individuálne vzdelávanie, o ktorom nájdete bližšie informácie v manuáli k výzve. Bližšie informácie a elektronickú prihlášku nájdete na https://www.minedu.sk/vyzva-spolu-mudrejsi-3/ a https://www.minedu.sk/vyzva-spolu-uspesnejsi-2/.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky