Rezort školstva podporuje aktivity podnecujúce čítanie žiakov

     Okolo 250 knižníc a približne 37-tisíc žiakov sa prihlásilo v poradí už do 7. ročníka detského čitateľského maratónu na Slovensku s názvom Čítajme si, ktorý dnes organizuje Linka detskej istoty pri Slovenskom výbore UNICEF.
     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR víta túto iniciatívu organizátorov, ako aj všetky aktivity, ktoré podporujú čítanie žiakov. Oceňuje pritom najmä tvorivý prístup škôl, vďaka ktorému dokážu zaujať svojich žiakov a inšpirovať k čítaniu s porozumením. Čitateľský maratón prispieva k tomu, aby sa žiaci naučili pozornejšie počúvať, porozumieť čítanému textu a vedeli o ňom aj rozprávať.
     Podľa ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Dušana Čaploviča: „Práve zvládnutie čitateľskej gramotnosti považujeme za jeden zo základných predpokladov pre úspešné vzdelávanie žiakov, ako aj neskoršie celoživotné vzdelávanie, vďaka čomu sa zvyšujú šance absolventov škôl uplatniť sa na trhu práce.“
     Rezort školstva teší, že do podujatia sa zapojila aj škola pre nevidiace deti v Levoči. Tie budú čítať z knihy prepísanej do Braillovho písma.
     Ambíciou čitateľského maratónu je prekonať minuloročný rekord, ktorý predstavoval 36 321 zapojených žiakov.

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky