Navigácia
Skočiť na obsah

Rezort školstva podporil zvýšenie bezpečnosti a ochranu zdravia v školách

V rámci rozvojového projektu „Zdravie a bezpečnosť v školách 2023“ bolo podporených 9 škôl v celkovej výške 25 949 eur. Oblasťou zamerania sú aktivity na podporu zvýšenia bezpečnosti a ochranu zdravia v školách. Prioritnými oblasťami podpory v rámci tohto projektu sú ochrana fyzického a duševného zdravia žiakov, skvalitňovanie psychosociálnej klímy v školách, zdravý životný štýl, odstraňovanie zdraviu škodlivých vplyvov a prevencia rizikového správania u žiakov.

Ministerstvo školstva vyhlásilo 9. novembra tohto roku výzvu na podávanie žiadostí na rozvojový projekt Zdravie a bezpečnosť v školách s alokovanou sumou 26 000 eur. Do projektu sa mohli zapojiť zriaďovatelia základných a stredných škôl, pričom na projekty s celoslovenskou pôsobnosťou mohli žiadať maximálne 5 000 eur a na projekty s regionálnou pôsobnosťou maximálne 3 000 eur (pričom zapojených muselo byť minimálne 7 škôl).

Do výzvy sa zapojilo množstvo projektov a podporených bude 9 škôl v celkovej sume 25 949 eur. Žiadatelia sú povinní pridelené finančné prostriedky použiť výlučne len na zabezpečenie cieľa projektu, na ktorý sa finančné prostriedky poskytli.

Zoznam vybraných projektov nájdete tu: https://www.minedu.sk/vyzva-zdravie-a-bezpecnost-v-skolach-2023-vyhodnotenie/

 


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky