Rezort školstva podporí vznik vedeckého parku pri SAV

  • Dátum: 19.08.2013
     Pri Slovenskej akadémii vied v Bratislave vzniká vedecký park za takmer 40 mil. eur. Jeho cieľom je podpora aplikovaného výskumu a vývoja v oblasti biomedicíny. Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v rámci operačného programu Výskum a vývoj podpísali dnes minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič a predseda Slovenskej akadémie vied Jaromír Pastorek.
     Súčasťou projektu s názvom Univerzitný vedecký park pre biomedicínu Bratislava bude aj vybudovanie a sprevádzkovanie výskumno-vývojového centra - Pavilónu lekárskych vied v areáli SAV na Dúbravskej ceste. V jeho priestoroch by mali vzniknúť viaceré špecializované laboratóriá, napríklad na výskum cukrovky a porúch metabolizmu, endokrinológie či stresu.
     Podľa ministra Dušana Čaploviča „dnešný podpis zmluvy je ďalšou dobrou správou, ktorá prispieva k priamej podpore výskumu a vývoja na Slovensku.“ 
     Celkové výdavky na projekt predstavujú sumu takmer 39,54 milióna eur. Slovenská akadémia vied formou nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov EÚ získa približne 33,609 mil. eur. Spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu je vo výške takmer 5,931 mil. eur. Práce v súvislosti so spustením univerzitného vedeckého parku potrvajú do júla 2015.
 
Michal Kaliňák
hovorca ministra
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku