Navigácia

Rezort školstva navštívili zástupcovia Rady Európy. Tím expertov prišiel podporiť implementáciu Európskej charty športu do slovenskej legislatívy

Zástupcovia Rady Európy zavítali na Slovensko, kde sa stretli s kľúčovými aktérmi, ktorí sa aktívne podieľajú na implementácii hodnotovo založeného športu v Slovenskej republike. Hodnotiaca návšteva Rady Európy na Slovensku sa uskutočnila s cieľom podporiť implementáciu Európskej charty športu do slovenskej legislatívy a politík.

Tím expertov Rady Európy privítal na pôde Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR minister Daniel Bútora. „Za veľmi dôležité považujem prepojenie školy a športu v každodennom živote, preto podporujem pilotný projekt Aktívnej školy, aby sa pohyb na školách stal súčasťou vyučovacieho procesu od samého začiatku,“ uviedol minister.

Európska charta športu, ktorú vydala Rada Európy, stanovuje základné princípy národnej športovej politiky a umožňuje vládam podporovať a poskytovať príležitosti na vykonávanie športu pre všetkých. Návšteva bola súčasťou mandátu rozšírenej čiastočnej dohody o športe (EPAS), ktorej plnohodnotným členom sa Slovenská republika stala v roku 2022.

„Teší ma, že aj Slovensko sa stalo minulý rok plnohodnotným členom Rozšírenej čiastkovej dohody Rady Európy a pripojilo sa tak k celoeurópskej medzivládnej spolupráci v oblasti športovej politiky. Môže tak prispievať k lepšiemu riadeniu s cieľom rozvíjať zdravší a férovejší šport a zabezpečiť, aby sa rozvíjal v súlade s etickými štandardmi a zameral sa na pozitívne hodnoty,“ povedal minister Daniel Bútora.

Zástupcovia Rady Európy sa zoznámili so systémom športu v  Slovenskej republike, ktorý zohľadňuje európsky model športu a zásady pluralitnej demokracie, právneho štátu a ľudských práv, ako aj princípy a odporúčania revidovanej Európskej charty o športe. Tím expertov sa stretol aj so zástupcami športového hnutia, vrátane Slovenského olympijského a športového výboru a Slovenského paralympijského výboru, športu pre všetkých, Národného športového centra, so športovcami, médiami, so zástupcami vysokých škôl na Slovensku, ako aj zástupcami Bratislavského samosprávneho kraja a mesta Trnava.

Zistenia a odporúčania zašle Rada Európy Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR v hodnotiacej správe.

 


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky