Navigácia

Rezort školstva chce bezpečné školy. Po predošlých krokoch pridáva mobilný očkovací tím na zaočkovanie

Za účasti štátnej tajomníčky MŠVVaŠ SR pre národnostné školstvo, inkluzívne a celoživotné vzdelávanie Svetlany Síthovej bol dnes v obci Kecerovce, v Košickom kraji, spustený pilotný projekt mobilného očkovania žiakov v teréne.

štátna tajomníčka pre národnostné školstvo, inkluzívne a celoživotné vzdelávanie Svetlana Síthová s mobilným očkovacím tímom v obci Kecerovce

Po presadení prednostného očkovania učiteľov, študentov vysokých škôl a zahraničných študentov iniciovalo ministerstvo školstva očkovanie žiakov vo veku 12+ v marginalizovaných komunitách.  Zámerom je bezpečné otvorenie škôl v septembri, ktoré budú fungovať celý budúci školský rok.

„Uvedomujeme si, že očkovanie má byť o dostupnosti. Jednak o dostupnosti priestorovej, aby ľudia mali možnosť prísť a nemuseli cestovať ďaleko, ako aj o dostupnosti informačnej, aby spoluobčania mali dostatok informácií od relevantných odborníkov a tretia dostupnosť je jazyková dostupnosť, aby všetky informácie boli v jazyku národnostnej menšiny,“ hovorí štátna tajomníčka Síthová.

Očkovanie sa uskutočňuje pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Spolupracuje pri tom s rezortom zdravotníctva, samosprávou, angažovanými učiteľmi, dobrovoľníkmi, terénnymi sociálnymi pracovníkmi či Úradom splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity. Nemalú úlohu zohrali aj žiaci zo žiackej školskej rady.

„Veľmi sa teším, že práve spolu so Žiackym parlamentom, spolu so Zdravými regiónmi, inými rezortami a inými partnermi sme uchopili všetky tri dostupnosti a vyslali sme naše mobilné očkovacie jednotky do terénu. Dnes začíname s očkovaním v Kecerovciach a čaká nás ešte množstvo vylúčených lokalít, aby sme dostupnosť očkovania priniesli v rámci celého Slovenska,“ pokračuje Svetlana Síthová.

Možnosť zaočkovať sa má každý, kto o vakcináciu prejaví záujem, a to nielen obyvatelia Keceroviec, ale aj okolitých obcí.

„Ďalej nás čakajú tri obce na západnom Slovensku, štyri obce na strednom Slovensku a 9-10 obcí na východnom Slovensku. Následne v auguste sa budú postupne pridávať ďalšie obce a školy, ktoré prejavia záujem a požiadajú o mobilnú očkovaciu jednotku. Rezort školstva je v tomto smere vždy nápomocný, stačí, ak zriaďovateľ školy, riaditeľ školy alebo starosta obce prejaví záujem a bude nás kontaktovať,“ približuje štátna tajomníčka Síthová.

Minister školstva Branislav Gröhling avizuje pripravenosť na budúci školský rok všetkými opatreniami – prioritne, čo sa týka zaočkovania. „Ja by som aj týmto chcel požiadať všetkých, aby očkovanie nebrali ako cestu smerom na dovolenku, ale aby sa na to pozerali pohľadom, že od septembra chceme mať bezpečné školy a chceli by sme fungovať celý školský rok. Verím, že po tom, ako sme spustili prednostné očkovanie pre učiteľov a zamestnancov škôl, vysokoškolákov a teraz tieto mobilné očkovacie tímy budeme môcť ponechať otvorené školy a fungujúcu prezenčnú výučbu po celý školský rok,“ uzavrel šéf rezortu.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky