Rezort školstva bude informovať o zahraničných pracovných cestách svojich zamestnancov

  • Dátum: 19.10.2010

     V snahe o maximálnu transparentnosť využívania verejných finančných zdrojov pristupuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR k zverejňovaniu správ zo zahraničných pracovných ciest  (ZPC) svojich zamestnancov, ako aj zamestnancov podriadených organizácií. Dostupné budú na internetovej stránke ministerstva. 
     Z iniciatívy ministra Eugena Jurzycu boli vypracované príslušné smernice účinné od 1. septembra 2010 (v prípade zamestnancov MŠVVaŠ SR), resp. od 1. novembra 2010 (zamestnanci podriadených organizácii). Na stránke minedu.sk je tak už v súčasnosti zverejnený prehľad ZPC zamestnancov MŠVVaŠ SR spolu so správami za mesiac september 2010.

Bratislava 19. október 2010

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku