Navigácia

Rétorická súťaž Mládež a odkaz A. Dubčeka pod záštitou štátnej tajomníčky Oľgy Nachtmannovej

     V utorok 21. novembra 2017 sa v Bratislave uskutočnilo celoštátne kolo 15. ročníka súťaže v rečníckych prejavoch žiakov základných a stredných škôl pod názvom Mládež a odkaz Alexandra Dubčeka.
     Súťaž sa konala pod záštitou štátnej tajomníčky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľgy Nachtmannovej a starostu mestskej časti Bratislava – Petržalka Vladimíra Bajana.
     Zmyslom súťaže je zachovanie pamiatky Alexandra Dubčeka a ďalších významných osobností slovenského   národa, ako bol Ľudovít Štúr, Milan Rastislav Štefánik a ďalší. Okrem uvedeného si podujatie kladie za cieľ pozdvihnutie národného sebavedomia a hrdosti našej mládeže v rámci vlasteneckej výchovy a zlepšovanie rečového prejavu, rozvíjanie rečníckeho umenia a komunikácie žiakov.
      Súťaž sa uskutočňuje v 2 kategóriách: I. kategória – žiaci 8. a  9. ročníka ZŠ; II. kategória – žiaci SŠ. Je organizovaná na 3 úrovniach: školské kolo; regionálne/krajské kolo a celoštátne kolo. Deti, ktoré postúpili do finále rétorických prejavov boli ocenené za spracovanie témy, prednes a celkový dojem.
      Odborná porota zložená z literátov, spisovateľov, pedagógov a významných osobností života modernej Slovenskej republiky si vypočula a vyhodnotila všetky príspevky. V poobedňajšej časti boli za účasti rodiny Alexandra Dubčeka vyhlásené výsledky súťaže a jednotliví víťazi.
     Prítomným sa prihovorili synovia Alexandra Dubčeka, Pavol Dubček a Milan Dubček a vyjadrili poďakovanie za to, že uvedená súťaž pestuje v mladej generácii talent v prejave a vzťah k vlasti.
     Štátna tajomníčka vo svojom príhovore vyzdvihla posolstvo duchovného odkazu Alexandra Dubčeka, ktorým bolo pevné morálne a hodnotové ukotvenie jednotlivca v spoločnosti a kladný vzťah k vlasti.
     Víťazom súťaže zablahoželala, pričom poukázala na hodnotu vzdelania mladej generácie a dôležitosť podpory talentu pre budúce uplatnenie a napredovanie Slovenska. Na záver gratuloval súťažiacim i profesor Ivan Laluha, osobný, dlhoročný spolupracovník Alexandra Dubčeka.

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky