Rektori sa stretnú na rokovaní v Žiline

14.10.2009

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj sa zúčastní na rokovaní 51. pléna Slovenskej rektorskej konferencie, ktoré sa uskutoční 15. októbra 2009 v Žiline.
    
Na zasadnutí budú prítomní diskutovať o metodike rozpočtu pre školy, možnostiach financovania prostredníctvom operačných programov a ďalších aktuálnych otázkach. Po skončení rokovania je naplánovaná tlačová konferencia. 

Miesto a čas TK:  Žilinská univerzita, budova Menzy (salónik vedľa siene vedeckej rady), Veľký diel, Žilina, 12.00 hod.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku