Rektori podporili novú metodiku financovania verejných vysokých škôl

11.02.2008

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj sa v piatok 8. februára 2008 zúčastnil na zasadnutí Slovenskej rektorskej konferencie v Trenčianskych Tepliciach. Hlavnou témou rokovania bol návrh metodiky rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu na verejné vysoké školy na rok 2008.
     Prítomní rektori podporili predložený materiál, v ktorom sa dáva vyšší dôraz na kvalitu študentov ako v minulých rokoch. Súčasne vyjadrili požiadavku na zvýšenie objemu finančných prostriedkov na verejné vysoké školy. Ján Mikolaj v tejto súvislosti predstavil zástupcom vysokých škôl tri nové výzvy na čerpanie peňazí z operačných programov Veda a výskumVzdelávanie, ktoré budú vypísané ešte vo februári.
     Ďalšími témami zasadnutia boli aj správa Európskej asociácie univerzít o stave vysokého školstva na Slovensku a problematika plagiátorstva na vysokých školách.
     Na zasadnutí odovzdal rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne (TnUAD) Juraj Wagner ministrovi školstva SR Jánovi Mikolajovi Zlatú medailu Maximiliána Hella za zásluhy o rozvoj TnUAD, vedy a vzdelanosti pri príležitosti 10. výročia vzniku univerzity.

11. februára 2008

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku