Rektor Žilinskej univerzity si prevezme z rúk ministra školstva dekrét o zaradení medzi univerzity

  • Dátum: 10.12.2009

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj sa zúčastní v piatok 11. decembra 2009 o 10.30 hod. zasadnutia akademickej obce Žilinskej univerzity (ŽU) v Žiline. Podujatie sa uskutoční pri príležitosti oficiálneho ukončenia procesu komplexnej akreditácie na tejto univerzite. Rektor univerzity si zároveň z rúk ministra Jána Mikolaja prevezme dekrét potvrdzujúci začlenenie ŽU medzi univerzitné vysoké školy.
     ŽU sa tak zaradí k šiestim vysokým školám, ktorým už bol pridelený status univerzity. Odporučila to Akreditačná komisia na základe dodatočne splneného kritéria týkajúceho sa počtu študentov na počet pedagógov.

 Miesto a čas: Žilinská univerzita v Žiline, aula AFa 106, 10.30 hod.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku