Rektor UK v Bratislave si z rúk ministra Jána Mikolaja prevzal dekrét o zaradení medzi univerzity

17.09.2009

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj sa dnes zúčastnil na slávnostnom otvorení nového akademického roka na Univerzite Komenského (UK) v Bratislave, ktorá si tento rok pripomína 90. výročie založenia.
     Vo svojom príhovore okrem iného ocenil prínos univerzity v oblasti vzdelávania i vedy  v minulosti i dnes, ale zároveň aj pripomenul viaceré výzvy, ktoré ešte univerzitu čakajú aj v súvislosti s výsledkami komplexnej akreditácie.
     Následne pred zhromaždenou akademickou obcou slávnostne odovzdal rektorovi Františkovi Gahérovi dekrét potvrdzujúci začlenenie UK medzi univerzitné vysoké školy.
Fotogaléria

Bratislava 17. september 2009

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku