Rektor trenčianskej univerzity Miroslav Mečár podal demisiu

20.01.2010

    Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj včera na tlačovej konferencii informoval o demisii rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka (TnUAD) Miroslava Mečára. Svoje odstúpenie rektor školy  oznámil ministrovi včera ráno a ten jeho demisiu zobral na vedomie. Nedostatky, ktoré kontrola Ministerstva školstva SR na univerzite zistila, sú podľa Ján Mikolaja také závažné, že si žiadajú vyvodenie osobnej zodpovednosti.
    Na škole, ktorá čelí škandálu pre udeľovanie „expresných diplomov", boli zistené aj ďalšie porušenia zákona. Kontrola MŠ SR má dôkazy o porušení všeobecne záväzných predpisov pri prestupe študentov z celoživotného vzdelávania na päťročné inžinierske štúdium a o následnom absolvovaní neprimeraného počtu skúšok a zápočtov. TnUAD zároveň kontrolnej skupine MŠ SR nepredložila hodnoverné dokumenty o účasti študentov na skúškach, takže nebolo možné zistiť, ktorý pedagóg bol skúšajúcim.
    Prekontrolovaných bolo zatiaľ 263 študentov a kontrola na univerzite naďalej pokračuje. V ďalšej etape sa MŠ SR zameria na dodržiavanie štandardnej dĺžky  vysokoškolského štúdia. Ministerstvo školstva SR taktiež podalo podnet na Generálnu prokuratúru SR kvôli možnému porušeniu zákona vo vzťahu k poskytovanému systému štúdia.
    Minister školstva Ján Mikolaj ešte koncom minulého roka pozastavil TnUAD právo udeľovať bakalársky titul v študijnom odbore ľudské zdroje a personálny manažment na Fakulte sociálno-ekonomických vzťahov.

Bratislava 20. januára 2010

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku