Registrovanie účastníkov kreatívnych súťaží v rámci Týždňa vedy a techniky – Fotografická súťaž

Popis služby: Služba umožňuje registráciu detí a mládeže do fotografickej súťaže pravidelne organizovanej v rámci Týždňa vedy a techniky. Na prístup k službe je potrebné prihlásenie na portáli Týždňa vedy a techniky. Stránka obsahuje potrebné informácie a formulár len v čase, kedy je súťaž vyhlásená na portáli Týždňa vedy a techniky.

Komu je služba určená: Služba je určená pre občanov – deti a mládež.

Na aký účel služba slúži: Cieľom fotografickej súťaže je zvýšiť záujem mladých ľudí o vedu a techniku, vedecké bádanie a popularizáciu vedy a techniky na Slovensku. Služba slúži na registrovanie účastníkov do súťaže.

Spôsob použitia služby: Služba sa dá využívať iba elektronicky prostredníctvom informačného systému agentúry.

Služba vyžaduje autentifikáciu: Služba je dostupná po registrácii používateľa na portáli. Na využívanie služby sa vyžaduje prihlásenie používateľa pomocou mena a hesla.

Na použitie služby sa vyžaduje autorizácia KEP: Nie, nevyžaduje sa.

Služba spoplatňovaná: Nie, služba nie je spoplatňovaná.

Link na papierovú verziu formulára služby: Služba nemá papierovú verziu.

URL volania služby: http://www.tyzdenvedy.sk/prihlasenie.html?page_id=201&redirect=http%3A%2F%2Fwww.tyzdenvedy.sk%2Fo-tyzdni-vedy-a-techniky%2Fpodujatia-organizatorov%2Ffotograficka-sutaz%2Fprihlasenie-prispevku-fotograficka-sutaz.html%3Fpage_id%3D321
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku