Registrovanie súbežných akcií v rámci Týždňa vedy a techniky

Popis služby: Služba umožňuje zástupcom iných organizácií registráciu súbežných akcií a podujatí v rámci Týždňa vedy a techniky. Služba/formulár je prístupný po prihlásení (registrácii používateľa).

Komu je služba určená: Služba je určená občanom – podnikateľom, zástupcom iných organizácií.

Na aký účel služba slúži: Služba slúži za účelom registrovania súbežných akcií a podujatí.

Spôsob použitia služby: Služba sa dá využívať iba elektronicky prostredníctvom informačného systému agentúry.

Služba vyžaduje autentifikáciu: Na použitie služby sa vyžaduje registrácia. Prihlásenie do IS pomocou mena a hesla.

Na použitie služby sa vyžaduje autorizácia KEP: Nie, nevyžaduje sa.

Je služba spoplatňovaná: Nie, služba nie je spoplatňovaná.

Link na papierovú verziu formulára služby: Služba nemá papierovú verziu.

URL volania služby: http://www.tyzdenvedy.sk/prihlasenie.html?page_id=201&redirect=http%3A%2F%2Fwww.tyzdenvedy.sk%2Fpodujatia-tvt%2Fpridanie-podujatia.html%3Fpage_id%3D305
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku