Registrácia zdarma v špecializovanej vedeckej knižnici

  • Dátum: 18.03.2015
      Prináša ju Centrum vedecko-technických informácií SR v rámci Týždňa slovenských knižníc SR. Zároveň organizuje celý rad podujatí pre svojich používateľov a širokú odbornú verejnosť. Týždeň slovenských knižníc už 16. rok vyhlasuje Slovenská asociácia knižníca Spolok slovenských knihovníkov a knižníc. Aktuálny ročník odštartuje 23. marca pod spoločným mottom: „Knižnice pre všetkých“.
     Centrum vedecko-technických informácií SR už tradične ponúkne niektoré  finančné úľavy pre používateľov, a to registráciu nových používateľov zdarma či odpustenie sankčných poplatkov z omeškania pri vrátení upomínaných kníh v priebehu Týždňa slovenských knižníc. Zároveň sa pripája k marketingovým aktivitám, ktoré navrhuje Slovenská asociácia knižníc. 
     Týždeň slovenských knižníc prinesie do CVTI SR nasledovné podujatia:
  • Medzinárodnú konferenciu Open Access politika Slovenska v Európskom rámci 2015: súčasný stav a perspektívy, 25. 3. 2015 o 9.00 hod.
  • Seminár PATLIB Metóda TRIZ a obchádzanie patentov, 26. 3. 2015 o 11.00 hod.
  • Večer s e-zdrojmi v CVTI SR, 27. 3. 2015
     Zatiaľ čo verejné knižnice končia TSK podujatím Noc s Andersenom, ktoré je pre deti  celého Slovenska, v CVTI SR vrcholí týždeň knižníc už 6. ročníkom Večera s e-zdrojmi. Ide o odborný seminár a diskusiu venovanú e-zdrojom  pre výskum a vývoj prístupným v CVTI SR, discovery systém PRIMO, SciDAP a problematike Open Access na Slovensku.
     Počas celého týždňa bude záujemcom k dispozícií výstava kníh na tému Duševné vlastníctvo, inovácie a transfer technológií.Doplní ju aj výber úsmevných a nerealizovaných chránených riešení.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku