Registrácia vzdelávacej inštitúcie ďalšieho vzdelávania

Popis služby: Služba bola zriadená na základe zákona č. 568/2009 o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Služba elektronickou formou umožňuje registráciu právnickej, fyzickej osoby a školy ako vzdelávacej inštitúcie a neskoršie doplnenie informácií a podkladov v oblasti ďalšieho vzdelávania.

Komu je služba určená: Služba je určená školám, právnickým osobám, fyzickým osobám, ktorých predmetom činnosti je vzdelávanie a činnosti priamo súvisiace so vzdelávaním.

Na aký účel služba slúži: Slúži umožňuje registráciu právnickej, fyzickej osoby a školy ako vzdelávacej inštitúcie a neskoršie doplnenie informácií a podkladov v oblasti ďalšieho vzdelávania.

Spôsob použitia služby: Služba sa dá využívať iba elektronicky prostredníctvom informačného systému agentúry.

Služba vyžaduje autentifikáciu:  Nie, nevyžaduje sa.

Na použitie služby sa vyžaduje autorizácia KEP: Nie, nevyžaduje sa.

Je služba spoplatňovaná: Nie, služba nie je spoplatňovaná.

Link na papierovú verziu formulára služby: Služba nemá papierovú verziu.

URL volania služby: http://isdv.iedu.sk/InstititutionRegistration.aspx
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku