Register verejných výskumných inštitúcií

     V súlade s § 39 zákona č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov je Register verejných výskumných inštitúcií (Register VVI) verejným zoznamom, ktorý obsahuje údaje o verejných výskumných inštitúciách. Register VVI je informačný systém verejnej správy, ktorého správcom a prevádzkovateľom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, a je dostupný na http://regvvi.cvtisr.sk .
     Formulár na registráciu verejnej výskumnej inštitúcie v zmysle zákona č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii je momentálne vystavený na Centrálnom informačnom portáli pre výskum, vývoj a inovácie: https://www.vedatechnika.sk/SK/regVVI/Stranky/default.aspx.
Skočiť na začiatok stránky