Navigácia

Regionálne úrady školskej správy

Regionálne úrady školskej správy (RÚŠS) sa zriaďujú ako orgány miestnej štátnej školskej správy v sídle každého kraja k 1. januáru 2022 a ako samostatné právne subjekty od tohto termínu budú vykonávať doterajšiu agendu odborov školstva okresných úradov v sídle kraja.
Bližšie informácie o jednotlivých RÚŠS nájdete na ich webových stránkach:
Skočiť na začiatok stránky