Navigácia

Reformy a investície

MŠVVaŠ SR vykonáva reformy a investície v dvoch oblastiach Plánu obnovy a odolnosti, ktoré sa členia na štyri komponenty.

V oblasti Kvalitné vzdelávanie sa reformy a investície týkajú:

V oblasti Veda, výskum a inovácie sa reformy a investície týkajú:

Skočiť na začiatok stránky