Reakcia na nepravdivé tvrdenia TV Markíza

     Ministerstvo školstva sa dôrazne ohradzuje voči tvrdeniam v reportáži, ktorú odvysielala televízia Markíza dňa 21. 02. 2016 v relácii Televízne noviny. Príspevok s názvom „Podozrivá súťaž“ považujeme za nekorektný a tendenčný.
     Hneď prvá veta  Hoci na platy učiteľov nie sú peniaze, na internete pre školy sa vraj šetriť nebude“ je nekorektná, nakoľko učiteľom boli platy zvyšované posledné štyri roky po sebe a od premiéra Roberta Fica dostali prísľub aj na ich ďalšie zvyšovanie v prípade, že bude v budúcej vládnej koalícii. S obsahom televízneho príspevku však platy učiteľov nijak nesúvisia. To, koľko bude v skutočnosti prevádzka privátnej školskej siete EDUNET_SK nakoniec stáť sa nevie, nakoľko súťaž ešte uzavretá nie je, a tak výrok, že sa šetriť nebude, je špekulatívny.
      Nepravdivý je ďalší výrok „Za desiatky miliónov eur chce ministerstvo zapojiť všetky školy do jednej siete. Podľa expertov bude nielen pomalá, ale aj zbytočne drahá." Ministerstvo plánuje v prvom kroku pripojiť len asi 2 000 škôl, každá z nich sa môže dobrovoľne rozhodnúť, či má záujem. Pripojenie rozhodne nebude pomalé ani drahšie. V súčasnosti platí MŠVVaŠ za školu v rámci projektu RIRŠ (Infovek2) pripojenú rýchlosťou 12 Mbps mesačne 155 € bez DPH, očakávame, že za tú istú školu pripojenú v rámci nového projektu EDUNET_SK pri rýchlosti 200 Mbps bude platiť sumu maximálne v rovnakej výške ako dnes.
     "Podmienky sú pripravené tak, aby vyhovovali jednému víťazovi."Ohradzujeme sa voči tomuto vyjadreniu – MŠVVaŠ SR komunikuje so záujemcami v zmysle zákona o verejnom obstarávaní, a preto nemáme dôvod uvažovať o tom, že by sa do súťaže neprihlásil „nikto“ alebo iba „jeden uchádzač“. Na Slovensku je podľa nášho prieskumu viacero poskytovateľov, ktorí dokážu splniť podmienky súťaže a realizovať predmet zákazky, tá bola navyše zverejnená aj v rámci európskeho priestoru vo vestníku EÚ, takže sa môžu hlásiť i spoločnosti zo zahraničia, a čo je dôležité – firmy môžu vytvárať rôzne konzorciá.
     "Experti upozorňujú na zvláštne podmienky. Vyhovuje im podľa nich len jeden operátor - Slovak Telekom. A bez pomoci štátu by vraj školy mohli ešte aj ušetriť." Naopak, školy, ktoré nemajú zdroje na pripojenie k internetu, ho takto dostanú od štátu a nemusia si ho hradiť z vlastného rozpočtu. Navyše nedá sa porovnať cenníková cena klasického pripojenia domácnosti s cenou virtuálnej privátnej siete. Kritériom na hodnotenie ponúk je najnižšia cena za poskytnutie služby za celý predmet zákazky v EUR vrátane DPH za 48 mesiacov.
     Otázka redaktora "Potrebujú škôlky servis internetu do dvoch hodín?" je zavádzajúca, nakoľko podmienky súťaže nič také nestanovujú. Pojednávajú však o situácii „kritickej prevádzky“, čo môže nastať napríklad v prípade poruchy počas elektronických maturít. Vtedy musí byť garantovaná odpoveď operátora do jednej hodiny, že je problém v riešení, pričom odstránenie poruchy v čase kritickej prevádzky sa očakáva do 16.00 nasledujúceho pracovného dňa. Logicky sa tak škôlka do kritického stavu ani dostať nemôže. Poruchy v prípade škôlok musia byť odstránené do troch dní, čo je adekvátna požiadavka.
     "Podmienky súťaže pripravoval aj úradník ministerstva školstva. Ten istý človek ale pred tým robil pre Slovak Telekom. No a práve pre túto firmu podľa kritikov bola súťaž ušitá na mieru. Je to spravodlivé?" Martin Janáček v Slovak Telekom nepracuje od júla 2014, nevykonáva v mene predošlého zamestnávateľa žiadne aktivity, neviažu ho s ňou žiadne formálne vzťahy v zmysle akéhokoľvek pracovného pomeru, nikdy nebol, ani nie je v žiadnom rozhodovacom orgáne predmetnej akciovej spoločnosti, ani nikto z jeho rodinných príslušníkov. Pôsobenie menovaného vo funkcii generálneho riaditeľa sekcie informatiky je plne v súlade so zákonom 400/2009 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
     Na zákazku EDUNET_SK bola vyhlásená riadna transparentná verejná súťaž v zmysle zákona 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.
 
     To najpodstatnejšie však je, že rezort školstva neobstaráva klasické pripojenie k internetu, ako používajú domácnosti, ale virtuálnu privátnu sieť, podobnú, ako využívajú napríklad veľké podniky. Ide o inteligentnú sieť, ktorá poskytuje aj bezpečné pripojenie k internetu a zároveň budú jej služby podporované víťazným operátorom / konzorciom operátorov. Ministerstvo nezamestnáva pracovníkov, ktorí by túto podporu školám zabezpečovali.
     Navyše, chceme vysúťažiť aj v priemere takmer trikrát viac IKT zariadení potrebných na zabezpečenie prístupu k vzdelávaciemu obsahu. Poskytnuté budú aj nové služby, ako je filtrovanie nevhodného internetového obsahu či monitoring prevádzky IKT zariadení, ich centrálna správa a dohľad.  
     EDUNET_SK zabezpečí školám virtuálnu privátnu sieť, cez ktorú budú prepojené aj s dátovým centrom rezortu. Na takejto sieťovej architektúre fungujú organizácie, ktoré pracujú s citlivými údajmi. Táto sieť bude spĺňať prísne bezpečnostné kritériá, ako aj nároky na prenos dát.
     V praxi to znamená, že napríklad elektronické testovanie deviatakov bude prebiehať v garantovanom sieťovom prostredí. Sieť bude totiž možné izolovať od verejného internetu a zamedziť tak možným útokom a zneužitiu. Zároveň nebude možné dostať sa k žiadnym osobným údajom našich žiakov a učiteľov (výsledky testov, známky, zdravotné záznamy, osobné dáta) cez internet a ani nijakým neautorizovaným spôsobom - len v rámci tejto chránenej internej siete. Služby súvisiace s bezpečnosťou budú teda na rádovo vyššej úrovni v porovnaní s končiacim projektom.
     Na záver chceme dodať, že súťaž bola vyhlásená ešte minulý rok. Predbežné oznámenie o súťaži bolo zverejnené v 11. 3. 2015, následne Oznámenie o vyhlásení súťaže 1. 12. 2015 a pôvodný termín odovzdávania ponúk bol určený 27. 1. 2016.  Podľa §51 ods. 1, písm. b) je minimálna lehota na predkladanie ponúk 30 dní, pričom ministerstvo stanovilo lehotu predkladania ponúk na 58 dní a predĺžilo ju dokonca na 91 dní – čo predstavuje 3-násobok minimálnej lehoty v zmysle zákona a posunuli sme termín predkladania ponúk na 1. 3. 2016 vzhľadom na to, že ide o zákazku veľkého rozsahu so zložitým technickým riešením.
     Ak bude dodržaný časový harmonogram, očakávané ukončenie verejného obstarávania je možné najskôr v druhej polovici mesiaca apríl 2016. Znamená to, že podpisovať zmluvy už bude nové vedenie ministerstva školstva, a tak útoky na ministra Juraja Draxlera vo výťahu, cestou k pracovným povinnostiam, považujeme za neadekvátne a neprofesionálne.

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky