Rast európskej ekonomiky pomôže posilniť aj cielená podpora talentu

12.09.2016
     Rozvoj talentu patrí k významným nástrojom, prostredníctvom ktorého je možné vplývať na zvyšovanie konkurencieschopnosti a ekonomický rast.  Zhodli sa na tom účastníci medzinárodnej Konferencie  o podpore a rozvoji talentu, ktorá sa 12. – 13. septembra koná v rámci slovenského predsedníctva v Rade EÚ v hoteli Double Tree by Hilton v Bratislave. Účastníkom konferencie sa na úvod prihovorili prezident SR Andrej Kiska, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan a komisár EK pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport Tibor Navracsics. 
    
Zástupcovia inštitúcií a orgánov EÚ, tvorcovia  národných politík z členských štátov EÚ, ako aj predstavitelia organizácií zameriavajúcich sa na prácu s talentom diskutujú v týchto dňoch v Bratislave o problematike uplatnenia talentu v podnikaní, ale aj ďalších  aktivitách podporujúcich talent na celoeurópskej úrovni. Venujú sa aj možnosti pozitívneho ovplyvňovania talentovaných jednotlivcov a ich rozvoja.
     „V každom dieťati sa ukrýva obrovský potenciál. Tento potenciál však príliš často zostáva nevyužitý. Európska únia si jednoducho nemôže dovoliť takéto plytvanie ľudskými zdrojmi, za ktorým sa skrýva na jednej strane kolektívne zlyhanie a na druhej strane nespočetné tragické ľudské SKPRES_talent22osudy,” zdôraznil na tlačovej konferencii Tibor Navracsics, komisár EK pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport.
     Význam individuálneho prístupu pri rozvíjaní talentu každého jednotlivca podčiarkol aj Peter Plavčan, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR: „Každý jednotlivec má určitý špecifický druh talentu, je však potrebné ho objaviť a už od útleho detstva vhodne rozvíjať a podporovať. Rozpoznať talentovaných jednotlivcov už v detstve je zložitou, ale dôležitou úlohou poskytujúcou východisko pre ich vhodné vzdelávanie a výchovu.“
    Na tlačovej besede vystúpil aj Evarist Bartolo, minister školstva a zamestnanosti Malty, ktorá prevezme predsedníctvo po Slovenskej republike. Expertov na rôzne iniciatívy v oblasti podpory a rozvoja talentu zastupoval Péter Csermely, prezident Európskej rady pre vysoké schopnosti (ECHA).
     Na konferencii sa zúčastňujú aj talentovaní študenti. Stredoškoláci z Košíc, ktorí zvíťazili so svojou žuvačkou na chudnutie na najprestížnejšom festivale študentských firiem v Rige, tvrdia, že pre rozvoj talentu je kľúčová podpora zo strany učiteľov a školy. 
     Cieľom konferencie je upozorniť na dôležitosť podpory talentu, či už na národnej alebo celoeurópskej úrovni.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku