Navigácia

Rámcová prognóza počtu novoprijatých žiakov do učebných odborov nižšieho stredného odborného vzdelávania v strednej odbornej škole na školský rok 2023/2024

V súlade s § 10 ods. 1 vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 202/2022 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá na určovanie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl  zverejňuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pre jednotlivé samosprávne kraje na školský rok 2023/2024 rámcovú prognózu počtu novoprijatých žiakov do učebných odborov nižšieho stredného odborného vzdelávania v strednej odbornej škole.

Podľa § 8 ods. 1 vyhlášky je rámcová prognóza počtu novoprijatých žiakov do učebných odborov nižšieho stredného odborného vzdelávania v strednej odbornej škole vstupným kritériom pre určovanie najvyššieho počtu žiakov prvých ročníkov stredných škôl pre učebné odbory nižšieho stredného odborného vzdelávania.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky