Rada vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu začala svoju činnosť

27.10.2009

      Z rúk podpredsedu vlády a ministra školstva SR Jána Mikolaja si dnes prevzali menovacie dekréty členovia Rady vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu (OVP), ktorá sa dnes zišla na svojom ustanovujúcom zasadnutí. Tento poradný orgán vznikol na základe zákona o odbornom vzdelávaní a príprave.
     Následne sa uskutočnila voľba podpredsedov rady vlády, ktorými sa stali Ing. Helena Psotová z Nitrianskeho samosprávneho kraja, Ing. Robert Schmidt zo Slovenskej živnostenskej komory a PaedDr. Jozef Lužák za Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku. Zo zákona sa ako zástupkyňa Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny prvou podpredsedníčkou stala Ing. Mária Janušová, PhD.
     Členovia rady potom okrem iného schválili vytvorenie pracovnej skupiny, ktorej úlohou je pripraviť štatút Fondu rozvoja OVP, informovali o aktuálnom stave vytvárania krajských a sektorových rád OVP a diskutovali o tvorbe odvetvových koncepcií odborného vzdelávania a prípravy žiakov na výkon povolania a odborných činností. V závere rokovania bol schválený Plán práce Rady vlády SR pre OVP na rok 2010.

Fotogaléria


Bratislava 27. október 2009

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku