Navigácia

Rada vlády Slovenskej republiky pre odborné vzdelávanie a prípravu

Uznesením č. 538/2016 z rokovania vlády Slovenskej republiky zo dňa 30. novembra 2016 bol schválený návrh Štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre odborné vzdelávanie a prípravu
Štatút bol vypracovaný na základe § 34 ods. 1 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov s cieľom upraviť postavenie, pôsobnosť, zloženie a rokovanie Rady vlády Slovenskej republiku pre odborné vzdelávanie a prípravu ako poradného orgánu vlády Slovenskej republiky pre oblasť odborného vzdelávania a prípravy.
Štatút bližšie špecifikuje práva a povinnosti jednotlivých členov a priebeh jej rokovania, rozširuje jej kompetencie vo vzťahu k jednotlivým organizáciám v oblasti odborného vzdelávania a prípravy.
Informácie o činnosti Rady vlády Slovenskej republiky pre odborné vzdelávanie a prípravu sú zverejnené na stránke http://www.radavladyovp.sk.      
 

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky