Rada vlády pre odborné vzdelávanie rokovala aj o regionálnych stratégiách odborného vzdelávania a prípravy

30.03.2010

     Pod vedením podpredsedu vlády a ministra školstva SR Jána Mikolaja sa dnes zišla Rada vlády pre odborné vzdelávanie. Obsahom rokovania tohto poradného orgánu vlády SR bola realizácia konkrétnych krokov v oblasti odborného vzdelávania a prípravy, jeho smerovania a ďalšieho rozvoja v súlade s novým zákonom o odbornom vzdelávaní a príprave účinným od septembra minulého roku.
     Na zasadnutí prezentovali predstavitelia jednotlivých stavovských a profesijných organizácii plány potrieb trhu práce v jednotlivých sektoroch hospodárstva. Zástupcovia samosprávnych krajov predstavili koncepcie regionálnych stratégií odborného vzdelávania a prípravy na úrovni svojho VÚC.
     „Ďalším krokom, ktorý bude vychádzať z týchto dokumentov, by mala byť optimalizácia ponuky študijných a učebných odborov tak, aby rešpektovala požiadavky trhu práce v jednotlivých krajoch,"  konštatoval po rokovaní Ján Mikolaj na krátkom brífingu.
     Členovia rady sa okrem toho oboznámili s aktuálnym stavom zriaďovania Fondu odborného vzdelávania a prípravy a odporučili Ministerstvu školstva SR schváliť zaradenie šiestich nových študijných odborov do sústavy študijných odborov.
Fotogaléria

Bratislava 30. marca 2010

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku