Rada pre systémové zmeny v školstve

     Rada pre systémové zmeny v školstve je stálym poradným orgánom ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorý súčasne stojí na jej čele.  Jej poslaním je prichádzať s námetmi na opatrenia a vyjadrovať sa k návrhom opatrení MŠVVaŠ SR v oblasti systémových, racionalizačných a optimalizačných zmien v školstve a vo vzdelávaní.
 
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku