Rada pre školský systém rokovala aj o ďalšom rozvoji vedy a výskumu na Slovensku

15.04.2010

   Pod vedením podpredsedu vlády a ministra školstva SR Jána Mikolaja sa dnes 15. apríla 2010 zišla na  pracovnom stretnutí  Rada pre školský systém, celoživotné vzdelávanie a vedu.
     Témou dnešného rokovania tohto poradného orgánu ministra školstva bol návrh ideového zámeru Národnej cestovnej mapy infraštruktúry výskumu a vývoja v Slovenskej republike. Materiál by mal načrtnúť ďalšie smerovanie vedy a výskumu na Slovensku a možnosti financovania, ako aj stanoviť prioritné oblasti, ktoré sa budú podporovať. V nadväznosti na tento dokument bol predstavený aktuálny stav výzvy pre podnikateľské subjekty na podávanie žiadostí o stimuly pre výskum a vývoj.
     Okrem toho členovia rady diskutovali aj o Dlhodobom zámere vo vzdelávacej, výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti pre oblasť vysokých škôl do roku 2014.
Fotogaléria

Bratislava 15. apríl 2010

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku