Rada pre školský systém bude rokovať o rozvoji vedy a výskumu

14.04.2010

     Pod vedením podpredsedu vlády a ministra školstva SR Jána Mikolaja sa zajtra 15. apríla 2010 uskutoční pracovné stretnutie Rady pre školský systém, celoživotné vzdelávanie a vedu.
     Témou rokovania tohto poradného orgánu ministra školstva bude, okrem iného, aj ideový zámer Národnej cestovnej mapy infraštruktúry výskumu a vývoja v Slovenskej republike.

Miesto a čas:
Iuventa, Karloveská 64, Bratislava, 13.00 hod.

Bratislava 14. apríl 2010

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku