Rada pre národnostné školstvo rokovala aj o osvojovaní štátneho jazyka v materských školách s vyučovacím jazykom národnostných menšín

29.04.2009

     Za účasti podpredsedu vlády a ministra školstva SR Jána Mikolaja dnes v Bratislave rokovala Rada pre národnostné školstvo. Témou bola finančná podpora reformy regionálneho školstva, vrátane národnostného, v rámci operačného programu Vzdelávanie, ako aj metodický list MŠ SR, ktorý upravuje problematiku osvojovania štátneho jazyka v materských školách s vyučovacím jazykom národnostných menšín.
     Prítomní sa dohodli na ďalšej odbornej diskusii o predloženom materiáli. Okrem toho sa členovia rady zaoberali aj problematikou učebníc pre národnostné školstvo a otázkami ich tvorby.
Fotogaléria

Bratislava 29. apríl 2009

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku