Rada pre informatizáciu aj o centrálnom registri údajov

11.11.2008

     Dátové centrum, školský intranet, racionalizácia štatistických údajov v regionálnom školstve a národné projekty v oblasti informatiky boli predmetom rokovania Rady pre informatizáciu a informatiku v školstve. Zasadnutie tohto poradného orgánu sa uskutočnilo 10. novembra 2008 pod vedením podpredsedu vlády a ministra školstva SR Jána Mikolaja.
     Dátové centrum rezortu školstva, ktoré bude poskytovať digitálny vzdelávací obsah,  registre a elektronickú komunikáciu, sa bude vytvárať postupne do roku 2011. Do konca tohto roka by malo byť preň vybudované zázemie a v nastávajúcom roku sa začne tvoriť jeho obsah. Druhou etapou jeho tvorby bude školský intranet. Súčasťou dátového centra bude aj centrálny register údajov v regionálnom školstve. Vzhľadom na to, že v súčasnosti je zber dát rôznorodý a náročný, nový systém, ktorý bol navrhnutý v predloženej štúdii uskutočniteľnosti, by mal získavanie dát zjednodušiť a zautomatizovať.
Fotogaléria

Bratislava 11. november 2008
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku